MultiSys - Analiza wszystkich zestawów

Zestaw Ilość
1, 18 8
4, 36 8
46, 73 7
19, 62 7
24, 73 7
10, 73 7
42, 62 7
13, 18 7
1, 24 7
1, 73 7
19, 73 7
18, 73 7
25, 46 7
4, 36 7
18, 73 7
9, 36 7
1, 18 7
13, 59 6
24, 44 6
24, 53 6

Zakres losowań: 11154 (01.09.2018) - 11213 (30.09.2018)

www.cichy.net.pl