URLMonitor

URLMonitor ...i wiesz wszystko o odwiedzanych stronach internetowych na Twoim komputerze!

URLMonitor jest programem do monitorowania odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych. Adresy stron (URL), które użytkownik odwiedza, są sczytywane bezpośrednio z paska adresu przeglądarki, co daje 100% pewność monitoringu wszystkich odwiedzonych stron. Użytkownik może wyczyścić historię, pliki tymczasowe, ciasteczka, lecz adresy odczytane bezpośrednio z paska adresu przeglądarki i tak zostaną zarejestrowane.

Dodatkowo URLMonitor w momencie odczytania adresu może również wykonać zrzut ekranu aktualnie oglądanej strony i zapisać go w formacie jpg, co umożliwia późniejszy wizualny podgląd zawartości odwiedzanych stron.

Uwaga: URLMonitor, nie przechwytuje klawiatury, tzn. nie jest szpiegiem, który wykrada hasła wpisywane w przeglądarkach! Program zbiera jedynie informacje o adresach, odwiedzanych przez użytkownika, stron internetowych.
Wygląd okna głównego programu:
Minimalne wymagania systemowe:
− Procesor 500 Mhz
− 64 MB pamięci RAM
− 1 MB wolnego miejsca na dysku (+ wolna przestrzeń na zrzuty ekranów)
 − Windows NT, 2000, XP, (Vista, 7, 8, 8.1 - nie obsługiwane)

Obsługiwane przeglądarki:
− Microsoft Internet Explorer
− Mozilla Firefox
− Opera
− SeaMonkey
− Mozilla Navigator
− Netscape
Uwaga: Nie obsługiwane są 'nakładki na IE' typu Maxthon, Avant Browser itp.

Instalacja:
1. Zalogować się na konto użytkownika posiadające uprawnienia administratora.
2. Rozpakować archiwum do dowolnego folderu.
3. Uruchomić URL_Monitor (domyślne hasło: 123)
4. Zmodyfikować, według potrzeb, ustawienia interwałów czasowych dotyczące częstotliwości sprawdzania i zapisywania URL oraz wykonywania zrzutów ekranu i ich jakości.
5. Zainstalować oraz wystartować usługę monitorującą:
1. W obszarze 'Konfiguracja' wybrać 'Zainstaluj usługę'
2. Następnie 'Uruchom usługę'
6. Wszystkie parametry zapisywane są w rejestrze przy zamykaniu aplikacji

Konfiguracja:
Dotyczy usługi URL_Service i pozwala na ustalenie kilku parametrów:
• Sprawdzaj URL co ... ustala w jakich interwałach czasowych będzie sprawdzany wprowadzony adres URL (domyślnie: 10 sek.)
• Zapisuj wyniki co ... ustala w jakich interwałach czasowych usługa będzie zapisywać do pliku wyniki monitoringu (domyślnie: 10 min.)
• Wykonuj zrzut ekranu włącza/wyłącza wykonywanie zrzutu ekranu podczas monitorowania wprowadzanych adresów (domyślnie: włączone)
Wykonywane zrzuty obrazów zapisywane są w podkatalogu \Obrazy\. Nazwa pliku ma format: rrrr-mm-dd, gg-mm-ss nazwa_użytkownika.jpg.
• Tylko w odcieniach szarości ustala czy zrzut ekranu ma być wykonywany w odcieniach szarości czy w kolorze (domyślnie: włączone)
• Jakość JPEG ustala jakość pliku jpg zapisywanego zrzutu ekranu (domyślnie: 30%), uwaga: większe wartości powodują wzrost wielkości plików jpga
• Zmień hasło pozwala ustalić hasło dostępu do programu URLMonitor (domyślnie: 123), uwaga: zalecana jest zmiana tego hasła przy pierwszym uruchomieniu programu ;-)
Informacja: Jeżeli usługa URL_Service jest już uruchomiona, to aby zmiany zostały wprowadzone natychmiast należy zatrzymać usługę i ponownie ją uruchomić.

Obsługa:
Plik URL_Service.exe jest usługą Windows, która realizuje wszystkie opisane we wstępie funkcje. Nie posiada żadnego interfejsu graficznego.
Plik URL_Monitor.exe pozwala na przeglądanie wyników monitoringu, ich wydruk, eksport oraz konfigurację usługi.
Przeglądanie wyników można usprawnić stosując filtry, które pozwalają na wyświetlenie monitorowanych URL'i według daty (zakresu dat), adresu URL, tytułu strony, nazwy przeglądarki oraz nazwy użytkownika.
Możliwy jest wydruk aktualnie oglądanych/filtrowanych wyników na domyślną drukarkę oraz wykonanie eksportu do kilku formatów plików: html, csv, doc (musi być uruchomiony program Microsoft Word) i xml. Opcja ‘Dołączaj pełny URL’ powoduje, iż do eksportowanego pliku dołączana jest kolumna z pełnym adresem URL, a nie tylko adresem skróconym domeny.

Deinstalacja / aktualizacja:
Zalogować się na konto użytkownika posiadające uprawnienia administratora.
Uruchomić URL_Monitor i wybrać kolejno ‘Zatrzymaj usługę’ a następnie ‘Odinstaluj usługę’ i zamknąć URL_Monitor.
Teraz można już zaktualizować pliki lub usunąć program (wraz z całym katalogiem).

Rejestracja:
Rejestracja programu odbywa się drogą elektroniczną. Należy na stronie www.cichy.net.pl wypełnić formularz zgłoszeniowy (Menu > Programy > URLMonitor > Rejestracja) i dokonać wpłaty określonej kwoty. Wpłata może być dokonana bezpośrednio na któreś z moich kont bankowych (mBank lub Inteligo) lub poprzez bezpieczny serwis AllPay – w tym przypadku kupujący nie ponosi żadnych kosztów przelewów! Po zaksięgowaniu przelewu na moim koncie, niezwłocznie przesyłam plik licencyjny na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym. Otrzymany plik *.lic należy zapisać w katalogu, gdzie znajduje się plik URL_Monitor.exe.
Program podczas uruchamiania automatycznie sprawdzi poprawność pliku licencyjnego i jeśli jest on prawidłowy, uruchomi się w wersji zarejestrowanej (zniesione zostaną wszelkie ograniczenia wersji demo).
Każdorazowa rejestracja umożliwia uruchomienie jednej kopii programu URLMonitor na jednym stanowisku komputerowym.
W celu zakupu licencji na więcej stanowisk proponuję kontakt w celu indywidualnego ustalenia ceny.
Rejestracja programu daje prawo do bezpłatnych aktualizacji oraz wsparcia technicznego (e-mail oraz Forum).

Ograniczenia wersji niezarejestrowanej:
Usługa URL_Service pracuje bez żadnych ograniczeń, nie można natomiast przeglądać wszystkich wyników monitoringu w programie URL_Monitor, nie można również korzystać z filtrów, opcji wydruku, eksportu oraz zrzutów ekranu.

Licencja:
URLMonitor jest programem typu Shareware.
Twórca programu dołożył wszelkich starań by jego działanie było prawidłowe i bezpieczne. Jednakże nie jest udzielana żadna gwarancja na poprawne działanie programu w każdej sytuacji. Program jest rozprowadzany taki, "jaki jest", a użytkownik korzysta z Programu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Autor nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody spowodowane nieodpowiednim użytkowaniem oprogramowania lub jego nieprawidłowym działaniem.
Program demo może być rozpowszechniany, w niezmienionej formie, na stronach internetowych oraz wszelkiego rodzaju nośnikach dołączanych do czasopism bez konieczności uzyskania zgody autora.
Zabrania się udostępniania zakupionej licencji osobom trzecim.
Zabrania się jakichkolwiek ingerencji w kod źródłowy programów. Jakakolwiek ingerencja jest naruszeniem praw autorskich. Zabroniona jest wszelka dekompilacja oraz dezasemblacja oprogramowania.

Najnowsze pliki

Pozostań w kontakcie