Regulamin

Regulamin korzystania z oprogramowania („Regulamin”).

1. Regulamin określa zasady korzystania przez subskrybentów z Oprogramowania udostępnionego w niniejszym serwisie, dostępnym na stronie internetowej: https://www.cichy.net.pl
2. Oprogramowanie statystyczne umieszczone w serwisie jest narzędzie do samodzielnego wykonania przez subskrybenta szergu analiz statystycznych i matematycznych na zbiorach liczb naturalnych.
3. Subskrybent nie może korzystać z oprogramowania i/lub materiałów powstałych w wyniku korzystania z tego oprogramowania poza zakresem określonym w niniejszym Regulaminie, a w szczególności subskrybent nie może kopiować, tłumaczyć, udzielać subskrypcji, modyfikować, rozpowszechniać oprogramowania i/lub materiałów, o których mowa wyżej.
4. Subskrybent może korzystać z oprogramowania tylko na własny użytek (maksymalnie na dwóch urządznieach będących jego właśnością), w celu niezwiązanym z działalnością zarobkową i/lub gospodarczą.
5. Skorzystanie z oprogramowania nie obejmuje czynności związanych z pomocą subskrybentowi w opracowywaniu dalszych analiz, które to analiz subskrybent opracowuje samodzielnie, z użyciem własnego sprzętu komputerowego.
6. Korzystanie z oprogramowania wymaga korzystania przez subskrybenta z komputera klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Widnows w wersji minimum Vista lub nowszej (obsługiwane są zarówno wersje 32-bitowe jak i 64-bitowe).
7. Oprogramowanie udostępniane jest użytkownikom jako odpłatna, jednorazowa subskrypcja czasowa. Dostępne są 4 plany subskrypcyjne, odpowiednio:
7.1. 1T - 1 tydzień
7.2. 3M - 3 miesiace
7.3. 12M - 12 miesięcy
7.4. 36M - 36 miesięcy
każdemu planowi przysługują odpowienie nieodpłatne dodatki/gratisy w postaci dodatkowych dni subskrypcji lub inne zgodnie z opisem każdego planu.
8. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu i/lub korzystaniu z oprogramowania mogą być zgłaszane przez subskrybenta poprzez zgłoszenie tego i przesłanie wiadomości poprzez formularz kontaktowy. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej:
8.1. opis stwierdzonej nieprawidłowości w działaniu oprogramowania
8.2. datę i czas wystąpienia nieprawidłowości w działaniu oprogramowania
9. Dokładamy wszelkich starań, aby oferowane oprogramowanie działało w sposób ciągły, bez jakichkolwiek błędów i zakłóceń.
10. Autor nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta subskrybent, a które uniemożliwiają subskrybentowi poprawne korzystanie z oprogramowania.
11. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie z ważnej przyczyny.
12. Wszelkie zmiany w regulaminie obowiązują z dniem ich opublikowania na niniejszej stronie.
13. Podanie danych osobowych przez subskrybenta nie jest wymagane aby skorzystać z subskrybowanego oprogramowania.
14. Regulamin udostępniany jest w niniejszym serwisie.

Najnowsze pliki

Pozostań w kontakcie